Schimbul de generații, prin atragerea tinerilor fermieri în agricultură, reprezintă unul dintre obiectivele Politicii Agricole Comune 2021-2027, deoarece multe zone din Uniunea Europeană, inclusiv România, suferă din cauza unor probleme structurale ale mediului rural, cum ar fi lipsa oportunităților de angajare atractive, investițiile insuficiente în conectivitate, infrastructuri și servicii esențiale. De aceea, este fundamentală consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale, pentru a deveni atractive noilor generații. Noua PAC post 2020 menține sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru dezvoltarea întreprinderilor rurale.

Florin Vasilache, președintele Comisiei Naționale de Agricultură TNL :

„Atragerea tinerilor către mediul rural reprezintă o modalitate eficientă de creștere a competitivității exploatațiilor agricole, un număr în creștere de tineri fermieri instalați pot compensa retragerile din sectorul agricol ale managerilor de exploatații aflați la o vârstă înaintată. Propunerea noastra de regulament aferentă viitoarelor Planuri Strategice Naționale (PNS), vizează un sprijin în creștere pentru instalarea tinerilor fermieri (cuantum maxim de 100.000 EURO) și introduce posibilitatea de combinare a acestui sprijin cu instrumentele financiare. Cu toate acestea, statele membre pot stabili cuantumuri diferite, mai mici față de valoarea maximă a sprijinului de 100.000 euro, în funcție de nevoia de reîntinerire a generațiilor de fermieri, respectiv populația țintă de tineri fermieri care ar urma să fie instalați.”

Încurajarea schimbului de generații în agricultura României și în special a tinerilor fermieri prin oportunitățile de finanțare oferite de politica agricolă PAC post 2020 în domeniul inovării va facilita procesele transformaționale în sectorul agro-alimentar, aceștia fiind mai deschiși să aplice tehnologii şi procese noi. În acest context, schimbul de generații la nivelul agriculturii din țara noastră poate juca un rol esențial în încurajarea tranziției către agricultura digitală și introducerea inovării în sectorul agricol.

În România, o măsură dedicată din Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru noile generații este sub Măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, ce va avea un buget estimat de 40 milioane euro. Data propusă pentru deschiderea sesiunii este aprilie 2020.

Noua sesiune de depunere de proiecte are ca scop continuarea sprijinirii instalării tinerilor fermieri, având în vedere faptul că alocarea inițială a sM 6.1 a fost epuizată, aceștia nemaiputând beneficia de această facilitate până la aprobarea Planului Strategic pentru perioada 2021-2027.

Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri, iar valoarea acestuia este de maximum 50.000 euro. Submăsura se adresează tânărului fermier, care se instalează pentru prima dată ca unic șef al exploatației agricole.

„În plus, ca element în premieră, este analizată posibilitatea ca în cadrul sesiunii de depunere de proiecte să fie stabilită o alocare dedicată pentru tinerii stabiliți în diaspora, pentru a stimula reîntoarcerea în țară a tinerilor cu experiență și formare în domeniul agricol.” a mai declarat Florin Vasilache, președintele Comisiei Naționale de Agricultură TNL.

Menționăm că prin Legea nr. 226/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înființarea Agenției Domeniilor Statului se prevede posibilitatea concesionării sau arendării terenurilor cu destinație agricolă, libere de contract, în suprafață maximă de 50 ha, aparținând domeniului public și privat al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, prin atribuire directă, tinerilor de până la 40 de ani, absolvenți ai învățământului de profil, în vederea înființării de ferme.

Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: „Din păcate, timp de trei ani nu s-au mișcat lucrurile în această privință. Deși exista legislație, nu s-a întâmplat nimic. Vrem să schimbăm asta cât mai rapid. Proiectul de HG privind modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 268/2001 urmează să fie adoptat de Guvern cât de curând. Astfel, vom putea da în concesiune câte 50 de hectare tinerilor fermieri din cele inventariate deja la nivelul ADS ca fiind libere de sarcini”.