Cu siguranță, în ultimul timp ați tot auzit de legi adoptate de către Parlamentul României sau de către Guvern prin Ordonanțe de Urgență, Ordonanțe simple sau hotărâri de guvern, atacate la Curtea Constituțională a României.

Acest „atac” este, de fapt, o excepție de neconstituționalitate, de care este sesizată Curtea, reclamându-se că o lege, un act normativ adoptat sau care urmează să fie adoptat, nu este în acord cu Constituția în vigoare, adică ar fi neconstituțională. Asta însemnă că membrii CCR –Curtea Constituțională a României, în număr de 9 judecatori, se vor întruni și vor analiza excepția ridicată, urmând să decidă dacă aceasta va fi admisă sau respinsă.

Cine poate sesiza Curtea Constituțională a României înainte de promulgarea legilor?

– Președintele României

– Președintele Senatului

– Președintele Camerei Deputaților

– Guvernul

– Înalta Curte de Casație si Justiție

– Avocatul Poporului

– Un număr de minim 50 de deputați

– Cel puțin 25 de senatori

În cazul inițiativelor de revizuire a Constituției, Curtea se sesizează din oficiu.

Curtea se mai pronunță și asupra constituționalității acordurilor sau tratatelor internaționale, dar doar dacă este sesizată de catre Președintele Senatului, Președintele Camerei Deputaților sau de un număr de cel puțin 50 de deputați sau cel puțin 25 de senatori.

Tot la sesizarea președinților celor două Camere sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau cel puțin 25 de senatori sau a unui grup parlamentar, va hotărî cu privire la constituționalitatea regulamentelor Parlamentului.

Trebuie să știm că, împotriva legilor sau a ordonanțelor, după ce acestea intră în vigoare, se pot ridica excepții de neconstituționalitate în fața instanțelor judecătorești, acestea sesizând, mai departe, Curtea.

Cel mai interesant element, care arată totodată importanța instituției Avocatului Poporului, este acela că acesta poate ridica direct o excepție de neconstituționalitate împotriva unei norme care deja creează efecte juridice. În ultimul timp, Curtea Constituționala soluționează tot mai multe excepții de neconstituționalitate, fiind singurul organ politico-jurisdicțional care poate decide asupra constituționalității unei legi.

Ce se întâmplă dacă o lege sau ordonanță în vigoare, precum și un regulament sunt declarate neconstituționale? Mai exista o șansă, am numi-o așa, pentru că există un termen de 45 de zile, timp în care dispoziția neconstituțională este suspendată, iar Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune dispozițiile neconstituționale în acord cu Constituția; în caz contrar, dispozițiile își încetează efectele juridice.

Deciziile Curții Constituționale au putere de lege și se aplică numai pentru viitor, de la data publicării în Monitorul Oficial.

În concluzie, mecanismul acesta este unul de protecție împotriva oricăror tentative de încălcare a legii fundamentale, jucând și un rol de combatere atunci când se cere verificarea constituționalității unor norme care au ajuns să creeze efecte juridice.